Aktuellt‎ > ‎

Skogsutbildning - Från planta till slutavverkning

skickad 13 apr. 2017 00:56 av Eda Näringsliv
Under våren och hösten kommer det att arrangeras en kurs i hur man kan få ett lönsammare skogsbruk. Mattias Widstrand, Köla Skogsservice och Johan Guttke, Byängens Skogsstjänst kommer att hålla i det hela.
Vårens kurstillfällen och innehåll kommer att vara enligt följande:
  • Föryngring. Tisdagen den 16 maj 2017, 18.30
  • Röjning. Tisdagen den 23 maj 2017, 18.30
  • Fältdag föryngring-röjning. Lördagen den 27 maj, 09.30
Kursen kommer sedan att fortsätta under hösten med följande innehåll:
  • Gallring. Tid meddelas senare
  • Slutavverkning. Tid meddelas senare
  • Fältdag gallring – slutavverkning. Tid meddelas senare
Kostnad: Eda näringslivsförenings medlemmar: 2000 kr exkl moms, icke-medlemmar 2700 exkl moms.
Anmälan sker på mail till mattias.widstrand(at)gmail.com, senast 10 maj 2017

Utskick om detta har gjorts till alla skogsägare i kommunen.
Comments