DOKUMENT

Protokoll
2013-08-28 Konstituerande Årsmöte
2013-06-27 Möte #2 med de som är intresserade av styrelsearbete
2013-04-17 Möte på Spinnhjulet
2013-02-21 Möte tillsammans med Nordmarkens Näringsliv