OM OSS

Styrelsen består under 2016 av:
 • Kari Andersson - Ordförande (AB Hilmer Andersson)
 • Dan Säterman (Ideell)
 • Trude Magnusson - Kassör (Spinnhjulet)
 • Thomas Svensson - Sekreterare (Efficture Consulting)
 • Runar Johansson - Vice Ordförande 
 • Göran Malmstedt (ByggCompaniet)
 • Mattias Widstrand (Köla Skogsservice)
 • Fredrik Karlsson (Eda Golfklubb)
För att kunna jobba så effektivt som möjligt planerar vi att ha följande resursgrupper:
 • Ekonomi
 • Gränsöverskridande
 • Juridik
 • Bygg
 • Mentor
 • Marknadsföring

Resursgrupperna kommer att jobba med och besvara specifika frågor inom sitt område.