Skogsutbildning - Från planta till slutavverkning

Post date: Apr 13, 2017 7:56:32 AM

Under våren och hösten kommer det att arrangeras en kurs i hur man kan få ett lönsammare skogsbruk. Mattias Widstrand, Köla Skogsservice och Johan Guttke, Byängens Skogsstjänst kommer att hålla i det hela.

Vårens kurstillfällen och innehåll kommer att vara enligt följande:

  • Föryngring. Tisdagen den 16 maj 2017, 18.30
  • Röjning. Tisdagen den 23 maj 2017, 18.30
  • Fältdag föryngring-röjning. Lördagen den 27 maj, 09.30

Kursen kommer sedan att fortsätta under hösten med följande innehåll:

  • Gallring. Tid meddelas senare
  • Slutavverkning. Tid meddelas senare
  • Fältdag gallring – slutavverkning. Tid meddelas senare

Kostnad: Eda näringslivsförenings medlemmar: 2000 kr exkl moms, icke-medlemmar 2700 exkl moms.

Anmälan sker på mail till mattias.widstrand(at)gmail.com, senast 10 maj 2017

Utskick om detta har gjorts till alla skogsägare i kommunen.