Resultatet från intresseundersökningen

Post date: May 24, 2013 7:03:08 AM

Här hittar ni en uppdaterad lista över de företag som svarat att de gärna vill vara medlemmar i och i vissa fall aktivt bidra till Eda Näringslivsförening.

Vi tror att detta antal kommer att stiga ytterligare när vi väl kommit igång, och vi visat resultat i form av bättre utbyte mellan de lokala företagen i kommunen, ett attraktivare Eda när det gäller att starta och driva företag och förbättrade möjligheter att påverka kommunen och andra myndigheter m.m.