Inställd: Landsbygdsdag på Thon Hotel

Post date: Apr 6, 2014 8:37:09 AM

Tyvärr är detta evenemang inställt p.g.a. för få anmälda.

/----------------------

Den 26 April arrangerar kommunen en Landsbygdsdag på Thon Hotel i Charlottenberg. Se detaljer nedan taget från ett E-mail från Tina Lundberg:

Hej!

Du som brinner för landsbygden och vill vara med och utveckla den är välkommen

att delta på vår Landsbygdsdag lördagen den 26 april på Thon Hotel!

09:30 Fika med mingel och utställare

10:00 Landshövding Kenneth Johansson

Information om Pilotkommunprojektet Och våra ”Workshops”

Goda exempel i Eda kommun – några föreningar berättar om sin verksamhet

12:00-13:00 Lunch

13:00 Företagare från Rudskoga berättar om sina erfarenheter och sitt samarbete för att utveckla bygden

Inspiration av Svante Karlsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, om lokal utveckling på

landsbygden. – Svante Karlsson forskar och undervisar om befolknings- och

landsbygdsutveckling vid Umeå universitet. Han är uppväxt i Arvika, har bland annat

rötter i Eda och Köla och bor på deltid alldeles utanför kommungränsen vid Fjällsjön.

14:30 Eftermiddagsfika och mingel med utställare

Vi bjuder på lunch och fika

Sista anmälningsdag: 10 april till tina.lundberg@eda.se

Under 2013 har s.k. workshops genomförts i de flesta av Eda kommuns bygder.

Vi har träffat ung som gammal och diskuterat vad service innebär beroende på hur vi bor och vilken

ålder vi är i. Vi har fått många och samstämmiga synpunkter på vad sevice är och en sammanfattning

av dessa kommer vi redovisa under dagen.

Om Pilotkommunprojektet

En av de frågor som berör oss landsbygdsbor mest och som ständigt är aktuell är arbetet med att säkra en

god service för alla innevånare i hela kommunen.

Frågan om hur vi kan hitta nya lösningar för såväl offentlig som privat service är avgörande för att kunna

behålla och utveckla landsbygdens attraktivitet för människor och företag.

Vilka nya lösningar har vi sett? På vilka sätt kan kommunen stötta servicelösningar i landsbygd?

Tillväxtverket har under 2012-2014 utsett ett 13 kommuner som arbetar med service kopplat till

näringslivets utveckling och attraktiva livsmiljöer.

Pilotkommunerna är förutom Eda: Arjeplog, Sorsele, Norsjö/Malå/Skellefteå (tre kommuner i samverkan),

Härjedalen, Ludvika, Lindesberg, Munkedal, Torsby, Sunne, Ydre, Södermöre kommundelsnämnd i Kalmar

och Uppvidinge.

I Tillväxtverkets delrapport om Pilotkommunprojektet skriver man:

”En viktig utgångspunkt för uppdraget är att stimulera samverkanslösningar mellan kommersiell och

offentlig service. För att kunna behålla en acceptabel servicenivå spelar dagligvaruhandeln liksom tillgång

till drivmedel en viktig roll. Allt mer av den offentliga servicen centraliseras och i samband med dessa

förändringar, finns inte längre samma förutsättningar för invånare och företag i gles- och landsbygd, att ta

del av denna service via bemannade kontor. Etablering av kommersiell verksamhet förutsätter att verksamheten går med vinst.

Utgångspunkten är att söka samverkanslösningar i stort, som skapar förutsättningar för att bibehålla och

utveckla den behovsstyrda service som bygden har. Samordningen ger en större möjlighet till bredare

serviceutbud samt bättre lönsamhet för den enskilde aktören som t ex driver dagligvarubutik.”

Eda Kommun

Utvecklingsavdelningen

Box 66

673 22 CHARLOTTENBERG

Tel: +46 (0)571 282 24

Fax: +46 (0)571 28103

Mail: tina.lundberg@eda.se

Web: www.eda.se