Investeringsstöd

Eda Näringslivsförening har avsatt 100 000 kr för år 2021 som stöd till medlemsföretag som tänker göra en investering under året.

Stödet kan användas till en engångskostnad för inköp av inventarie/maskin eller en tjänst som t.ex. marknadsföring, utbildning eller digitalisering.

Det kan kan täcka upp till 50 % av kostnaden och vara max 20 000 kr per ansökan/företag.

Ansökan kan ske löpande och beslut kommer att tas vid två tillfällen i samband med styrelsemötet i Juni och December.

Ansökan skickas till info@edanaringsliv.com inkluderande kalkyl och/eller offert och en genomförandeplan.

Stödet utbetalas till 50 % i samband med beslutsfattande och 50 % vid inlämnad uppföljningsrapport.