Investeringsstöd

Eda Näringslivsförening har avsatt 100 000 kr för år 2021 som stöd till medlemsföretag som tänker göra en investering under året.

Pengarna kommer ursprungligen från Stiftelsen Eda Företagscentrum som valt att donera sina medel till Eda Näringslivsförening.

Ungefär hälften betalades ut i en våromgång, men det finns nästan 50 000 kvar som är tänkt att betalas ut i slutet av året.

Stödet kan användas till en engångskostnad för inköp av inventarie/maskin eller en tjänst som t.ex. marknadsföring, utbildning eller digitalisering.

Det kan kan täcka upp till 50 % av kostnaden och vara max 20 000 kr per ansökan/företag.

Ansökan kan ske löpande och beslut kommer att i början av december.

Ansökan skickas till info@edanaringsliv.com inkluderande kalkyl och/eller offert och en genomförandeplan senast 30 november.