Export till Norge

Post date: Mar 20, 2014 2:00:32 PM

Den 17 Mars hölls en träff om export till Norge på Tullstationen i Eda. Lars-Erik Sandelin, Stefan Uggla och Dan Säterman från Tullverket informerade om vad som gäller vid Export till Norge. Här (klickbar länk) hittar ni den presentation som användes under träffen.

Mycket kort summering:

  • Om säljaren har för avsikt att inte debitera momsen så krävs det att exportanmälan görs av det svenska företaget (säljaren). Denna anmälan måste göras elektronisk, vilket innebär att men endera kan köpa tjänsten av speditör, t.ex. NTS eller registrera själv via Tullverkets internetdeklarations tjänst (TID). Fakturan skall i detta fall vara exklusive moms. Hos tullen betalas den norska momsen och den norska importanmälan är det bevis som säljaren behöver för sin svenska momsredovisning. Litar man inte på att köparen verkligen kommer att betala den norska importmomsen, så kan man eventuellt ta momsen som deponi alt. följa med till Tullen.
  • Om inte momsen ska betalas tillbaka (handel över disk) behöver säljaren vidta några åtgärder eftersom det är upp till köparen att hantera eventuella tullprocedurer. Kvitto lämnas som vilket annat köp som helst.
  • Varor för 3000 kr inkl. moms får privatperson fritt föra in i Norge på en dag, och 6000 om man varit borta i 24 timmar
  • Man måste ha EORI nummer för att exportera och importera