Eda Näringsliv tar Gnosjöandan till Eda Kommun

Post date: Nov 1, 2013 9:58:10 AM

Eda Näringsliv arrangerade 29 Oktober en träff med representanter från Gnosjö kommun på Folkets Hus i Charlottenberg.

Ingalill Ebbesson, Näringslivsutvecklare, och Arne Ottosson, Kommunstyrelsens ordförande, delade med sig av vad de ansåg vara nyckelfaktorer för det driv och engagemang som begreppet Gnosjöandan kommit att stå för, t.ex. hög kompetens, sparsamhet, nätverk, samarbete, entreprenörskap, korta avstånd (både mentalt och grafiskt) och flexibilitet.

Intresset för träffen bland företagare och kommunanställda i Eda kommun var stort, och drygt 50 personer kom för att lyssna och delta i diskussionen. Några av de nyckelfaktorer som nämndes för att kunna skapa “Edaandan” anpassad för de förutsättningar vi har här med gränshandel m.m. var bland annat satsning på bättre infrastruktur för att minska de geografiska avstånden och ökad export. Eda Näringsliv nämndes även som ett bra initiativ i.o.m. att samarbete mellan företagen är nyckeln till framgång i Näringslivet.

Presentationen följdes av en paneldebatt där Runar Johansson, ordförande Eda Näringsliv, Ingalill, Arne och Johanna Söderberg, ordförande för Eda Kommunstyrelse, deltog.

Under paneldebatten nämndes skillnaderna mellan kommunerna när gäller avstånden och befolkningstätheten, där Gnosjö har 22,4 invånare/km2 och Eda kommun har 10,3. Handläggningstider för bygglov skiljer sig även, och Gnosjö kommun försöker ge svar inom två veckor och Eda Kommun inom 10.

Även likheter, så som bostadsbrist och diskussioner om skol nedläggning identifierades. Här nämndes även att man i Gnosjö vet vad grannföretaget gör och är bra på, mycket tack vare starkt föreningsliv. Man kan därför snabbt påbörja ett samarbete kring en produkt eller tjänste leverans.

Representanter för Eda Näringsliv välkomnade som avslutning nya medlemmar och idéer kring vad föreningen aktivt bör jobba med för näringslivet i stort, och för att underlätta för ett införande av “Edaandan” i Eda Kommun.