Eda Näringslivsförenings enkät om näringslivsklimatet i Eda Kommun

Post date: Jan 25, 2018 10:47:12 AM

Hej Edaföretagare!

Under 2017 år har Eda Kommun åter sjunkit tillbaka till en plats i det absoluta bottenskiktet, enligt Svensk Näringslivs företagsbarometer. Vi inom styrelsen i Eda Näringslivsförening kan delvis känna igen oss i de negativa tongångar som råder i vår Kommun, men ÄR verkligheten så dyster?

Visst kan det vara mycket byråkrati, tungrodda ärenden och upphandlingar som går fel, men visst finns det också en hel del positiva saker med att vara företagare i Eda kommun?

Eda näringslivsförening har därför beslutat att ta ett omtag kring frågan varför just Eda Kommun placerar sig så långt ner i denna näringslivsranking. Vi kommer under 2018 att arbeta fram ett förslag till en handlingsplan hur vi som kommun ska kunna klättra några pinnhål på denna lista. Planen ser i grova drag ut så här:

1. Inhämta information från alla Edaföretagare, inte bara medlemmar, där ni får ange varför ni ger Eda kommun så lågt betyg. Svara gärna med konkreta exempel och ange även vad ni ser behöver göras.

2. Definierar de tre tyngst vägande punkterna som ger det negativa resultatet och tre möjligheter till förbättring

3. Analyseras dessa punkter och se vad de egentligen betyder.

4. Tillsätt en styrgrupp av företagare, tjänstemän och politiker som för en dialog om VARFÖR det blir som det blir, och HUR man kan arbeta framåt för att nå målet och nya tillvägagångssätt.

5. Återkoppla till företagarna vad styrgruppen kommer fram till.

6. Utforma klara och tydliga mål som definierar hur företagare, tjänstemän och politiker ska arbeta för att skapa ett bra företagsklimat i Eda.

Ett första steg på vägen är att få ta del av erfarenheter och tankar, både positiva och negativa, i ert möte med kommunen och dess invånare. Det är viktigt att så många som möjligt ger oss denna input, för att få en tydligare bild av vad som bör förändras. Vi hoppas ni kan ägna lite tid åt att verkligen tänka igenom vad det är som gått snett genom åren och komma med förslag till förbättringar. Kom gärna med verkliga exempel på ärende och handläggningar som inte gått som ni tänkt er. Klicka här för att svara på enkäten.

Under våren kommer vi att besöka ett antal företagare och intervjua dessa för att ytterligare finna fram till pudelns kärna.

Är ni intresserade av att hjälpa till i arbetet kring denna fråga är ni varmt välkomna att ta kontakt med styrelsen i Eda Näringslivsförening!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Eda Näringslivsförening