Eda Näringslivsförening på Charlotta

Post date: May 9, 2014 7:57:18 AM

Vi kommer att finnas på plats framför Bågen Optik under Charlotta, och har tänkt informera om syftet med föreningen, diskutera hur du tycker föreningen ska verka, och hur man går tillväga för att bli medlem m.m. Hjärtligt välkomna att besöka oss!