Årsmöte 2017

Post date: Apr 13, 2017 7:54:30 AM

Ett årsmöte hölls Onsdagen den 5 April kl 19.00 på Lundsbergs bygdegård.

Protokollet hittar ni här.

 • Sammanfattning:.
  • Stadgeenliga ärenden och information (Se protokoll)
  • Fortsatt planering inför Charlotta
  • Diskussioner kring skogsutbildningen (Se mer information nedan)
  • Projektor som ska kunna lånas av våra medlemmar är nu beställd
  • Vi kommer att gå in mer aktivt i diskussionerna kring Arvika sjukhus och hur locka personal dit
  • Vi kommer att be om att agera remiss instans för det förslag kring att samarbeta med Arvika kommun kring väg och gatudelen av samhällsbyggnad i Eda
  • m.m.
 • Nästa möte kommer att hållas Tisdagen den 2 Maj kl 19.00 på ByggCompaniet.