OM OSS

Styrelsen består under 2018 av:

 • Mattias Widstrand (Köla Skogsservice) Ordförande
 • Kari Andersson (AB Hilmer Andersson)
 • Dan Säterman (Ideell)
 • Trude Magnusson - Kassör (Spinnhjulet)
 • Thomas Svensson - Sekreterare (Efficture AB)
 • Göran Malmstedt (ByggCompaniet)
 • Jerry Olsson - (Wordpro Information)
 • Johan Guttke (Byängens Skogstjänst)

Suppleanter:

 • Runar Johansson (Finnebäcks AB)
 • Bertil Börjesson (Idéell)
 • Sture Tideman (Eda Glasbruk)
 • Kerstin Buvattne (Westra Wermlands Sparbank)

För att kunna jobba så effektivt som möjligt planerar vi att ha följande resursgrupper:

 • Ekonomi
 • Gränsöverskridande
 • Juridik
 • Bygg
 • Mentor
 • Marknadsföring

Resursgrupperna kommer att jobba med och besvara specifika frågor inom sitt område.