OM OSS

Styrelsen består under 2022 av:

 • Mattias Widstrand (Köla Skogsservice) Ordförande

 • Trude Magnusson - Kassör (Spinnhjulet)

 • Thomas Svensson - Sekreterare (Efficture AB)

 • Johan Guttke (Byängens Skogstjänst)

 • Kicki Lövås (Fröken Lövås)

 • Hisen Meziu (Balkanboden)

 • Mia Olsson (Valfjället)

 • Hanna Nyqvist (Westra Wermlands Sparbank)

Suppleanter:

 • Jerry Olsson - (Wordpro Information)

 • Bertil Börjesson (Västvärmlands LBC)

 • Sture Tidemand (Eda Glasbruk)

För att kunna jobba så effektivt som möjligt planerar vi att ha följande resursgrupper:

 • Ekonomi

 • Gränsöverskridande

 • Juridik

 • Bygg

 • Mentor

 • Marknadsföring

Resursgrupperna kommer att jobba med och besvara specifika frågor inom sitt område.