Nyhetsbrev Maj 2015

Hej!

Här kommer Maj nyhetsbrev med det senaste kring att skapa ännu bättre samverkan och näringslivsklimat här i Eda Kommun!

Aktuellt

Företagarträff med temat företagsklimat

Torsdagen den 28 Maj arrangeras som vi tidigare nämnt en träff för företagare, tjänstemän och politiker för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Träffen anordnas i samarbete med Svenskt Näringsliv. Missa inte detta tillfälle att inspireras, föra fram dina åsikter och påverka.

Se hela inbjudan här.

Innovationscheck på ca 100 000 kr

IUC Wermland har Vinnovas uppdrag att distribuera innovationscheckar.

Innovationschecken är kontanta medel på cirka 100 000 kr.

Tanken med innovationscheckarna är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan exempelvis handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap och produkter.

Lär mer här.

Frukostmöte om arbetsrätt, anställningsformer m.m.

Tillsammans med arbetsförmedlingen och Företagarna planerar vi att arrangera ett frukostmöte om arbetsrätt, anställningsformer m.m. under hösten.

Preliminärt datum är satt till den 8 September, men vi återkommer med detaljerna efter nästa styrelsemöte.

Styrelsemöte

 • Den 5 Maj hölls ytterligare ett styrelsemöte. Ni hittar hela protokollet här (Klickbar länk).
  • Sammanfattning:
   • ALMI informerade om vad de har att erbjuda kring finansiering och framförallt kompetensutveckling.
   • Företagarträffen diskuterades, och faktum att det redan nu är 18 företag som anmält sig.
   • Efter en lyckad motorsågs kurs planerar vi redan nu för en uppföljning till hösten.
   • Eda Outdoor kommer att arrangera prova på dag i Hälgeboda den 29 och 30 Maj.
   • Vi börjar planeringen för den Näringslivsmässa som planeras till nästa vår.
   • Vi deltog på uppstartsmötet för ett Arbetsmarknadsråd i Eda-Arvika.
   • Stort behov av språkpraktik platser - Svenska För Invandrare (SFI)
   • m.m.
 • Nästa möte kommer att hållas Tisdagen den 2 Juni kl 19.00 på Westra Wermlands Sparbank i Koppom.

Kom ihåg att styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, och ni är hjärtligt välkomna att komma dit och lyssna och föra fram era åsikter.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer på vad vi tillsammans kan göra för att förbättra Näringslivsklimatet här i Eda Kommun!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Eda Näringslivsförening

www.edanaringsliv.se