Nyhetsbrev Juni 2015

Hej!

Tillsammans med värmen kommer här Juni nyhetsbrev med det senaste kring att skapa ännu bättre samverkan och näringslivsklimat här i Eda Kommun!

Aktuellt

Företagarträff med temat företagsklimat

Torsdagen den 28 Maj arrangerade kommunen en träff för företagare, tjänstemän och politiker för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Träffen anordnas i samarbete med Svenskt Näringsliv som var på plats och agerade moderator och gav mycket värdefulla tips.

Träffen mynnade bland annat ut i tre åtgärdspunkter att jobba vidare med för att stärka företagsklimatet:

 • Tidsbestämd återkoppling (förbättra handläggningen)
 • Publicera nyheter -bearbeta media (attityd till Eda)
 • Redovisa/Direktupphandling på hemsidan (upphandling)

Företagarseminarier

Tillsammans med Kommunen planerar vi att under hösten arrangera en serie företagarseminarier baserat på ALMIs företagarskola.

Målgruppen är den som är på väg att start företag eller som varit igång ett tag och som vill vidareutveckla sitt företagande.

Syftet är bland annat att bredda de medverkandes kontaktnät, dela erfarenheter och information, och väcka tankar kring hur var och en kan komma vidare i sitt företagande.

Mer information kommer inom kort.

Frukostmöte om arbetsrätt, anställningsformer m.m.

Tillsammans med arbetsförmedlingen och Företagarna planerar vi att arrangera ett frukostmöte om arbetsrätt, anställningsformer m.m. under hösten.

Vi har ännu inte lyckats spika detta, men preliminärt datum är fortfarande satt till den 8 September.

Styrelsemöte

 • Den 2 Juni hölls ytterligare ett styrelsemöte på Westra Wermland Sparbank i Koppom. Ni hittar hela protokollet här (Klickbar länk).
  • Sammanfattning:
   • Kjell-Anders Dahlström (Westra Wermland Sparbank) informerade om den näringslivsmässa som arrangerades i Töcksfors shoppingcenter i November 2014.
   • Företagarträffen följdes upp.
   • Möjligheten att arrangera ett Företagarseminarie under hösten diskuterades.
   • Högab närvarade och berättade sin version av det som diskuterats i tidningarna senaste tiden.
   • m.m.
 • Nästa möte kommer att hållas Tisdagen den 7 Juli kl 19.00 på Efficture Consulting på Jössevägen 17 i Åmotfors om inte annat meddelas.

Kom ihåg att styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, och ni är hjärtligt välkomna att komma dit och lyssna och föra fram era åsikter.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer på vad vi tillsammans kan göra för att förbättra Näringslivsklimatet här i Eda Kommun!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Eda Näringslivsförening

www.edanaringsliv.se

Avsnitt för bifogade filer