Nyhetsbrev februari 2021

Hej!

Här kommer februari nyhetsbrevet med målsättning att skapa mer samverkan och på sikt ännu fler framgångsrika företag i Eda Kommun.

Aktuellt

Corona

Nu börjar det bli om möjligt än tuffare för våra företag med tanke på hur utdragen stängningen av gränsen blivit.

Att sen de som bor här och jobbar i Norge inte längre kan åka dit och all den osäkerhet som just nu råder kring detta speciellt ekonomiskt gör det väldigt tufft för många just nu.

Antal invånare i Eda Kommun har tyvärr sjunkit och arbetslösheten har stigit.


När gäller de som blivit arbetslösa kan vi just nu enbart ge rådet att försöka vidareutbilda sig eller se på möjligheten att starta eget.

En källa till information kring vidareutbildning finns här:

https://www.verksamt.se/web/varmland/hem/utbildningsportalen


Om man vill undersöka möjligheten att starta eget är Arvika Eda Näringslivscenter och ALMI några alternativ.


För företag som tittar på möjligheten att "Ställa om" finns här information från Innovation Park i Karlstad om hur de kan stötta i denna process.


Investeringsstöd

Eda Näringslivsförening har avsatt 100 000 kr för år 2021 som stöd till medlemsföretag som tänker göra en investering under året.

Stödet kan användas till en engångskostnad för inköp av inventarie/maskin eller en tjänst som t.ex. marknadsföring, utbildning eller digitalisering.

Det kan kan täcka upp till 50 % av kostnaden och vara max 20 000 kr per ansökan/företag.

Ansökan kan ske löpande och beslut kommer att tas vid två tillfällen i samband med styrelsemötet i Juni och December.

Ansökan skickas till info@edanaringsliv.com inkluderande kalkyl och/eller offert och en genomförandeplan.

Stödet utbetalas till 50 % i samband med beslutsfattande och 50 % vid inlämnad uppföljningsrapport.

Sponsring

Eda Näringslivsförenings styrelse har avsatt 30 000 kr som ska användas för sponsring av föreningar med ungdomsverksamhet inom Eda Kommun under 2021.

En omgång kommer att delas ut under våren och en under hösten. Sista ansökningsdag för våromgången är 31 maj.

Syftet är att bidra till aktiviteten i dessa föreningar och på så sätt bidra till utbudet och därmed även till att göra Eda till en attraktivare kommun så att ännu fler personer väljer att stanna kvar och/eller bosätta sig här.

Motprestationen är att vi på något sätt syns vid er anläggning genom skylt, tryck eller liknande.

Hör av er med förslag på alternativ ni tror skulle passa oss för möjlighet att ta del av pengarna (max 3000 per förening).


Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas Tisdag den 6 mars kl 19.00.

Mötet kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams och uppkopplings uppgifter kommer att finnas på webbsidan och på facebook


Positiva nyheter

YesBox öppnar i februari eller mars

Älgestads säsongsmix har bra fart på sitt hobby-företag. Ett bra exempel på initiativtagande i en mycket tuff tid.

Koppom Maskin fick en mycket stor spridning med sin JerusalemaChallenge video


Styrelsemöte

  • Den 2 februari hölls ett styrelsemöte online via Microsoft Teams. Ni hittar hela protokollet här (Klickbar länk).

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer på vad vi tillsammans kan göra för att förbättra Näringslivsklimatet här i Eda Kommun!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Eda Näringslivsförening

För stark lokal utveckling!

www.edanaringsliv.se