2018 Mars Nyhesbrev

Hej!

Här kommer Mars nyhetsbrevet kring att skapa ännu bättre samverkan och ännu fler framgångsrika företag här i Eda Kommun!

Aktuellt

Eda Näringslivsförenings enkät om näringslivsklimatet i Eda Kommun

Vi har endast fått in 14 svar på detta och tycker det är för dåligt underlag för att gå vidare enligt plan.

Istället byter vi arbetssätt och kommer att jobba med ca 20 företag som får ge sin syn på problematiken som vi sen försöker framföra och diskutera med Politiker, Tjänstemän och våra medlemmar.

Den information vi fick via enkäten kommer att gå in som underlag i detta arbete och vi tackar alla som tog sig tid att komma med värdefull input.

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas den 10 April kl 18.00 i Valfjället.

Vi ser gärna att ni anmäler vi e-mail till info@edanaringsliv.com så vi har ett hum om hur mycket fika och annat gott som kommer att behövas.

Programmet är ännu inte helt spikat, men verkar som att vi kommer att få besök av en idrottsutövare som lyckats bra och som har ett bra utgångsläge inför framtiden.

Styrelsemöte

  • Den 6 Mars hölls ett styrelsemöte på Spinnhjulet i Skillingsfors. Ni hittar hela protokollet här (Klickbar länk).
  • Nästa möte tillika Årsmöte kommer att hållas Tisdagen den 10 April kl 18.00 i Valfjället.

Kom ihåg att styrelsemötena är öppna för alla medlemmar och ni är hjärtligt välkomna att komma dit och lyssna och föra fram era åsikter.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer på vad vi tillsammans kan göra för att förbättra Näringslivsklimatet här i Eda Kommun!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Eda Näringslivsförening

För stark lokal utveckling!

www.edanaringsliv.se