2018 Juni Nyhetsbrev

Hej!

Här kommer Juni nyhetsbrevet kring att skapa ännu bättre samverkan och ännu fler framgångsrika företag här i Eda Kommun!

Aktuellt

Våravslutning i Häljeboda

Återigen arrangerades en våravslutning på Strandvallen i Häljeboda med mycket sol, bad, grillning och kajakpaddling. Ca 25 personer träffades och umgicks under lättsamma former.

AME

AME har sammanställt en enkät riktad till företagare i Eda Kommun för att bättre klargöra hur man bäst kan rusta arbetslösa och nyanlända för att de ska ha störst möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Vi ser gärna att så många som möjligt av oss företagare i kommunen fyller i enkäten och lämnar in via en av de vägar som listas längst ner i själva enkäten.

Här hittar ni lite kort information riktad mot arbetsgivare och här hittar ni själva enkäten.

Arbetsgrupper

De arbetsgrupper som bildats har jobbat på och håller som bäst på att sammanställa resultatet från dessa diskussioner. Vi återkommer lite längre fram med konkreta åtgärder som vi tillsammans med våra medlemmar tänker vidta.

Styrelsemöte

    • Den 27 Juni hölls ett styrelsemöte på Strandvallen i Häljeboda. Ni hittar hela protokollet här (Klickbar länk).
    • Nästa möte kommer att hållas Tisdagen den 14 Augisti kl 19.00 på Eda Glasbruksmuseum.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer på vad vi tillsammans kan göra för att förbättra Näringslivsklimatet här i Eda Kommun!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Eda Näringslivsförening

För stark lokal utveckling!

www.edanaringsliv.se