2018 Augusti Nyhetsbrev

Hej!


Här kommer Augusti nyhetsbrevet kring att skapa ännu bättre samverkan och ännu fler framgångsrika företag här i Eda Kommun!

Aktuellt

Nya medlemmar

Vi hälsar Joachim Fält och företaget FC Bygg välkommen till föreningen!

Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna där närmare 25 företagare deltagit har nu gjort en första sammanställning av resultatet. Arbetet gick ut på att bland annat diskutera följande punkter:

  • Mina erfarenheter och tankar kring Eda Kommuns näringslivsklimat, kontakten med kommunen och dess invånare
  • Vad upplever du som positivt?
  • Vad upplever du som negativt?

Det sammanställda resultatet hittar ni här.

Vi jobbar nu vidare för att prioritera denna lista och ta fram konkreta åtgärder som vi som förening kan vidta. Resultatet har vi tänkt presentera vid ett frukostmöte lite längre fram i höst (Se nästa punkt.)

Frukostmöte

Med preliminärt datum satt till 27 September kl 08.00 planerar vi att arrangera ett frukostmöte. (frukost framdukad från 07.30)

Boka gärna in detta i er kalender redan nu.

Tanken är att presentera resultatet från arbetsgrupperna och ge ett tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter. Plats meddelas senare men kommer med stor sannolikhet att bli på ett intressant företag som kommer att presentera sin verksamhet.

Styrelsemöte

    • Den 14 Augusti hölls ett styrelsemöte på Eda Glasbruk. Ni hittar hela protokollet här (Klickbar länk).
    • Nästa möte kommer att hållas Tisdagen den 4 September kl 19.00 på ByggCompaniet.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer på vad vi tillsammans kan göra för att förbättra Näringslivsklimatet här i Eda Kommun!


Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Eda Näringslivsförening

För stark lokal utveckling!

www.edanaringsliv.se