2018 April Nyhetsbrev

Hej!

Här kommer April nyhetsbrevet kring att skapa ännu bättre samverkan och ännu fler framgångsrika företag här i Eda Kommun!

Aktuellt

Årsmöte

Ett årsmötet hölls den 10 April kl 18.00 i Valfjället med totalt ca 25 närvarande.

Matts Olsson gästade oss och berättade mycket öppet om sin karriär, både fram- och mot-gångar vilket visade sig vara mycket intressant.

Mer information om detta i protokollet som finns länkat längre ned.

Styrelsen efter detta möte är enligt följande:

 • Mattias Widstrand (Köla Skogsservice) Ordförande
 • Kari Andersson (AB Hilmer Andersson)
 • Dan Säterman (Ideell)
 • Trude Magnusson - Kassör (Spinnhjulet)
 • Thomas Svensson - Sekreterare (Efficture AB)
 • Göran Malmstedt (ByggCompaniet)
 • Jerry Olsson - (Wordpro Information)
 • Johan Guttke (Köla Skogsservice)

Och suppleanter:

 • Runar Johansson (Finnebäcks AB)
 • Bertil Börjesson (Idéell)
 • Sture Tideman (Eda Glasbruk)
 • Kerstin Buvattne (Westra Wermlands Sparbank)
 • Fredrik Karlsson (Eda Golfklubb)

Hela protokollet hittar ni här och verksamhetsberättelsen för 2017 hittar ni här.

Bildande av arbetsgrupper

För att försöka ta omtag när gäller utvecklingen av näringslivsklimatet kommer fyra arbetsgrupper att skapas. Göran, Trude, Christer Olsson och Johan Svensrud tillsammans med Jonas Börjesson kommer att hålla i dessa. Dessa kommer i sin tur att ta med 4-5 företag som de kommer att diskutera de problem som verkar finnas och föra resultatet vidare till andra företagare, politiker och tjänstemän.

Informationsmöte om trygghetsskapande åtgärder

Information från Eda kommun:

NÄRINGSLIVSINFO

Inbjudan till informationsmöte angående trygghetsskapande åtgärder för företagare

Den 23 april kl 18.30 – 20.00 bjuder Eda kommun in till en informations- och diskussionsträff på Hotel Charlottenberg.

Kommunpolis och kommunens säkerhetssamordnare finns på plats och informerar om brottsförebyggande metoder för att begränsa risken att utsättas för stöld genom inbrott.

Polisen kommer även att informera om sina arbetsmetoder för stöld.

Ur programmet

- Olika gärningsmannatyper

- Så arbetar stöldligor

- vilka förebyggande åtgärder kan företagarna göra, ensamma och tillsammans

- vad gör Polisen

- diskussion om möjlig samverkan i Eda

OBS att denna informationsträff ej behandlar snatterier och liknande på dagtid!!

Anmälan senast fredag den 20 april till Anneli Andersson, näringslivsutvecklare. Mail anneli.andersson@eda.se

Eda Kalaset

Eda Kalaset kommer att ersätta Charlotta och kommer att hållas den 2 Juni kl 11.00 - 15.00. Fokus kommer att vara på mat från hela världen och att äta och må gott. Vi kommer att bidra till detta både i form av pengar och en utställningsyta dit vi bjuder in våra medlemmar. Ytan kommer att vara precis bredvid Charlottagrillen. Här kommer starten av ett mopedrally att vara, det kommer att erbjudas ansiktsmålning, graffitti m.m. På kvällen kommer Fernandoz att spela.

Facebookgrupp

Det finns nu en Facebookgrupp där företagsfrågor ska kunna diskuteras. Gruppen heter “Näringsliv Eda kommun”. Gå gärna med om ni inte redan är medlemmar.

Företagslunch i Åmotfors

På initiativ av Kerstin Buvattne på Westra Wermlands Sparbank i Åmotfors inbjuds alla intresserade till företagslunch på Taverna Hellas i Åmotfors (tidigare Valvet). Lunchen är på Tisdagar kl 12.00 jämna veckor. Om detta är en helgdag så hålls den första efterföljande vardag. Nästa tillfälle blir därför Onsdag 2 Maj. Ingen föranmälan och var och en betalar för sin egen lunch.

Styrelsemöte

 • Nästa möte kommer att hållas Tisdagen den 8 Maj kl 19.00 på ByggCompaniet.

Kom ihåg att styrelsemötena är öppna för alla medlemmar och ni är hjärtligt välkomna att komma dit och lyssna och föra fram era åsikter.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer på vad vi tillsammans kan göra för att förbättra Näringslivsklimatet här i Eda Kommun!