2017 April Nyhetsbrev

Hej!

Här kommer April nyhetsbrevet kring att skapa ännu bättre samverkan och näringslivsklimat här i Eda Kommun!

Aktuellt

Årsmöte

Ett årsmöte hölls Onsdagen den 5 April kl 19.00 på Lundsbergs bygdegård.

Protokollet hittar ni här.

 • Sammanfattning:.
  • Stadgeenliga ärenden och information (Se protokoll)
  • Fortsatt planering inför Charlotta
  • Diskussioner kring skogsutbildningen (Se mer information nedan)
  • Projektor som ska kunna lånas av våra medlemmar är nu beställd
  • Vi kommer att gå in mer aktivt i diskussionerna kring Arvika sjukhus och hur locka personal dit
  • Vi kommer att be om att agera remiss instans för det förslag kring att samarbeta med Arvika kommun kring väg och gatudelen av samhällsbyggnad i Eda
  • m.m.
 • Nästa möte kommer att hållas Tisdagen den 2 Maj kl 19.00 på ByggCompaniet.

Charlotta 2017 - 50 års jubileum

Som vi tidigare nämnt inbjuder Eda Näringslivsförening våra medlemmar att medverka på vår utställningsyta under Charlottadagen den 13 Maj kl 10.00 - 16.00.

Ytan kommer att vara precis nedanför Charlottagrillen och kommer att fyllas med företagare från kommunen, diverse aktiviteter och ett party-tält utifall vädret mot förmodan skulle kräva det.

Om möjligt skulle vi gärna se att även ert företag finns representerade, gärna med någon intressant aktivitet som lyfter fram ert företag och lockar folk.

Hoppas du ser detta som ett bra tillfälle att visa upp ditt företag, komma i kontakt med andra företagare och bara ha det lite allmänt trevligt.

Hör gärna av er om ni är intresserade till någon i styrelsen eller till info@edanaringsliv.com , men vi kommer även att ringa runt till våra medlemmar och se hur vi på bästa sätt kan visa upp just ditt företag och samtidigt nätverka med andra företagare.

Skogsutbildning - Från planta till slutavverkning

Under våren och hösten kommer det att arrangeras en kurs i hur man kan få ett lönsammare skogsbruk. Mattias Widstrand, Köla Skogsservice och Johan Guttke, Byängens Skogsstjänst kommer att hålla i det hela.

Vårens kurstillfällen och innehåll kommer att vara enligt följande:

 • Föryngring. Tisdagen den 16 maj 2017, 18.30
 • Röjning. Tisdagen den 23 maj 2017, 18.30
 • Fältdag föryngring-röjning. Lördagen den 27 maj, 09.30

Kursen kommer sedan att fortsätta under hösten med följande innehåll:

 • Gallring. Tid meddelas senare
 • Slutavverkning. Tid meddelas senare
 • Fältdag gallring – slutavverkning. Tid meddelas senare

Kostnad: Eda näringslivsförenings medlemmar: 2000 kr exkl moms, icke-medlemmar 2700 exkl moms.

Anmälan sker på mail till mattias.widstrand(at)gmail.com, senast 10 maj 2017

Utskick om detta har gjorts till alla skogsägare i kommunen.

------

Kom ihåg att styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, och ni är hjärtligt välkomna att komma dit och lyssna och föra fram era åsikter.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer på vad vi tillsammans kan göra för att förbättra Näringslivsklimatet här i Eda Kommun!

Glad Påsk!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Eda Näringslivsförening

För stark lokal utveckling!

www.edanaringsliv.se