2014-02-12

Hej!

Här kommer Februaris nyhetsbrev med det senaste kring att skapa ännu bättre samverkan och näringslivsklimat här i Eda Kommun!

Vi fortsätter växa, och är nu ca 70 företag, föreningar och ideella medlemmar.

Vi vill återigen uppmana alla våra medlemsföretag att gå in på företagsregistret här i Eda Kommun (www.forreg.nu/eda) och uppdatera sina uppgifter, speciellt då sin verksamhetsbeskrivning. Detta för att vi lättare ska kunna hitta vara dra när vi behöver hjälp, tillgång till en specifik kunskap eller kompetens. Detta är ett steg i att skapa Edaandan där vi bättre utnyttjar varandras styrkor, och försöker hitta resurser lokalt. Att registrera sina uppgifter och göra uppdateringar i detta register är helt kostnadsfritt.

Nyheter och verksamhet

 • Den 4 Februari hölls ytterligare ett styrelsemöte. Ni hittar hela protokollethär (Klickbar länk).
  • Sammanfattning:
  • För att få bättre underlag för att besluta vilka frågor föreningen ska jobba med, har vi gjort en undersökning bland våra medlemmar.
   • Vi kommer nu att gå vidare och göra en sammanställning av de svar vi fått in, men en kort preliminär summering är följande:
    • Det är många som tycker det är bra att föreningen bildats, och tycker den ger ett bra kontaktnät för att få bättre kännedom om de lokala företagen, tjänster, kompetens och resurser.
    • Exempel på frågor/aktiviteteter ni vill att Eda Näringsliv ska bidra till är:
    • Möjliggöra nätverkande genom att arrangera frukostmöten, informations träffar, och bygga upp ett bra företagsregister
    • Centrum utveckling
     • Arrangemang
     • Locka nya aktörer och verksamhet
     • Bidra till mer delaktighet
    • Informations träff kring Export mot Norge (Varor och tjänster)
    • Service utveckling (Postgång, transport, logistik, bredband, bostäder, skola, vård, omsorg m.m.)
    • Informations träff om upphandling
    • Göra kommunikation mellan företagare och Eda Kommun ännu bättre
    • Gemensam marknadsföring
    • Företags/Kontorshotell
    • m.m.
  • Marthan Schütz informerade om Köpmannaföreningens arbete, och hur de försöker få mer aktivitet i Charlottenbergs Centrum.
  • Vi har blivit inbjudna av Kommunen och Hushållningssällskapet att delta i diskussioner kring serviceutveckling, lokal platsutveckling och den Landsbygdsdag som kommer att arrangeras den 26 April.

Vad kommer att hända nu?

 • Vi kommer att göra en sammanställning av de svar vi fått från våra medlemmar, och utifrån den prioritera vart vi ska fokusera vårt arbete.
 • Vi kommer att gå vidare och arrangera en träff kring export mot Norge. Datum och innehåll kommer att skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Vi kommer att ha ett möte tillsammans med kommunen och Hushållningssällskapet för att se hur vi kan bidra till serviceutveckling, lokal platsutveckling och den Landsbygdsdag som kommer att arrangeras den 26 April.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas Tisdagen den 4 Mars kl 19.00 i ByggCompaniets lokaler i Charlottenberg.
 • m.m.

Övrigt

 • Kom ihåg att styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, och ni är hjärtligt välkomna att komma dit och lyssna och föra fram era åsikter.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Eda Näringsliv

www.edanaringsliv.se