Nyhetsbrev 2013-11-07

Hej!

Här kommer Novembers nyhetsbrev med det senaste kring att skapa ett bättre samarbete och näringslivsklimat här i Eda Kommun!

Intresset för Gnosjö träffen var stort, och drygt 50 personer kom för att lyssna och delta i diskussionen. Några av de nyckelfaktorer som nämndes för att kunna skapa “Edaandan” anpassad för de förutsättningar vi har här med gränshandel m.m. var bland annat satsning på bättre infrastruktur för att minska de geografiska avstånden och ökad export. Eda Näringsliv nämndes även som ett bra initiativ i.o.m. att samarbete mellan företagen är nyckeln till framgång i Näringslivet.

Vi tar gärna emot synpunkter på denna träff, både positiva och negativa så att vi kan lära oss inför kommande träffar.

De som anmält intresse till att vara med i föreningen ska nu ha fått inbetalningskort på posten, och vissa har även redan hunnit betala. Tack för det!

Vi har fått in tre nya intresseanmälningar, och är nu uppe i 73 stycken!

Nyheter och verksamhet

 • Den 5 November hölls ytterligare ett styrelsemöte. Ni hittar hela protokollet här (Klickbar länk).
  • Sammanfattning:
  • Gnosjöträffen blev mycket lyckad, drog mycket folk, och kan förhoppningsvis ge lite idéer vi kan spinna vidare på.
  • Medborgarförslag om förbättring kring upphandlingar har lämnats in till Eda Kommun
  • Vi har blivit inbjudna att diskutera Westra Wermland Export och Lokal Tillväxtkassa med Eda Kommun
  • Näringslivsrådet kommer troligen att omstruktureras från att vara ett informationsmöte till ett mer aktivt diskussionsmöte

Vad kommer att hända nu?

 • Vi undersöker möjligheten med aktiviteter (föreläsningar, diskussionsmöten, ...) inom bland annat följande områden:
  • Offentlig upphandling - En möjlighet att lära sig mer om offentliga upphandlingar
  • Tillväxt för bygdens bästa - Ett initiativ av Nordmarkens Näringsliv, som vi förhoppningsvis kan lära från
   • Hör gärna av er om nått av ovanstående verkar extra intressant, eller om du har ytterligare idéer på aktiviteter.
 • Studiebesök hos Nordmarkens Näringsliv den 20 November
 • Vi kommer att gå ut till våra medlemmar för att samla in information om kompetens/kunskap, och titta på möjligheterna att göra ett sökbart register för att underlätta kontakt och samarbete.
 • Nästa styrelsemöte kommer att hållas Tisdagen den 3 December kl 19.00 i ByggCompaniets lokaler i Charlottenberg.
 • m.m.

Övrigt

 • Kom ihåg att styrelsemötena är öppna för alla medlemmar, och ni är hjärtligt välkomna att komma dit och lyssna och föra fram era åsikter.

Hör gärna av er om ni har några synpunkter eller idéer!

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Eda Näringsliv

www.edanaringsliv.se