Medlemsundersökning

Vi har gjort en medlemsundersökning där vi frågade våra medlemsföretag vad de vill få ut av medlemsskapet och vad de helst ser att vi jobbar med i Föreningen. Nedan listas de svar vi fått. Siffrorna indikerar hur många som nämnt detta i sitt svar, och är därmed nån typ av prioritet.

Etablera Eda Näringslivsförening som ett viktigt Nätverk (24)

 • Arrangera företagsträffar (5)
  • Öppna styrelsemöten (1)
  • Frukostträffar (1)
  • Informationsträffar (1)
 • Skapa företags, branch, tjänst, resurs och kompetens register (4)
 • Agera bollplank (3)
 • Bidra till arbetskraftspool (1)
 • Tänk först lokalt när köper in tjänster och varor (1)

Bidra till mer Norge Export (10)

 • Tjänster (3)
 • Varor (3)
  • Förenkla sammarbetet med Tullen (2)
  • Gratis buss från Oslo (1)
 • Utred vilka möjligheter det finns till samarbete med gränsnära näringslivsföretag (3)

Bidra till Centrum utveckling (9)

 • Gör Charlottenbergs centrum mer levande (8)
  • Ytterligare verksamhet som lockar kunder (4)
   • Systembolag (2)
   • Apotek (1)
  • Mer delaktighet (1)
 • Bidra till Charlotta (1)

Bidra till förbättrad Service (9)

 • Postgång, transport och logistik (1)
 • Bredband (3)
 • Bostäder (4)
 • Skola, vård och omsorg (1)

Förbättra relationen med Kommunen (8)

 • Upphandling (2)
 • Bättre relation gentemot Kommun och Sammhällsfunktioner (6)

Bered möjlighet för gemensam upphandling av varor och tjänster för att få bättre priser och större volymer (3)

Hjälp till att arrangera Campingefstival (1)

Hjälp till att arrangera Julmarknad (1)

Hjälp till med gemensam marknadsföring (1)

Se till att Företags/kontorshotell etableras (1)

Driv frågan om bättre vägnät gentemot kommun/vägverket (1)

Bevaka så att kommunen har framförhållning då det gäller detaljplanering av tomter med attraktiva lägen för företagsetablering gärna med exponering mot RV 61 (1)