Välkommen till Eda Näringslivsförening!

Skicka gärna in en intresseanmälan om medlemskap om ditt företag eller förening vill bli medlem i Eda Näringslivsförening genom mail till info@edanaringsliv.com där du inkluderar företags/föreningens namn, årsomsättning, kontaktperson, kontaktuppgifter och fakturaadress. I och med att du skickar in intresseanmälan ger du även samtycke till att Eda Näringslivsförening behandlar dina personuppgifter (e-mail, namn, postadress och telefonnummer) enligt GDPR för att möjliggöra utskick av nyhetsbrev och information. 

För information om kommande händelser (aktiviteter och mötet) hänvisas till kalendern längst ner på sidan. Klicka på händelsen för att se information om t.ex. plats.

Ni kan även registrera er för vårt nyhetsbrev genom att skicka ett e-mail till @Eda Näringsliv och be att bli tillagd på distributionslistan.

Insatsbeloppet är 100 kr

Serviceavgift (baserat på omsättning)

- Omsättning under 500 000 -> Årlig serviceavgift 500 kr

- Omsättning mellan 500 000 och 20 miljoner -> Årlig serviceavgift 1 500 kr

- Omsättning över 20 miljoner -> Årlig serviceavgift 3000 kr. 

Har ni alltså en omsättning på mellan 500 000 och 20 miljoner, ska ni betala insatsbelopp + serviceavgift = 100 + 1 500 = 1 600 kr första året och därefter 1500 kr efterföljande år.

Kort om Eda Näringlivsförening

Eda Näringslivsförening är en ekonomisk förening av och för näringsidkare i Eda Kommun.

Syfte

Främja samverkan och förbättra näringslivsklimatet i Eda Kommun och på så sätt skapa större tillväxt

Verksamhet

Kalender